ОБУЧЕНИЕ 

Разрешительные документы 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підготовка медичних кадрів, обізнаних з древніми традиційними медичними системами являє собою сучасну тенденцію розвитку медичної науки. Сучасна медицина підійшла до якісно нового етапу, - на основі отриманих та накопичених даних на новому витку свого розвитку вона повертається до дуже древніх теорій медицини, до теорій, які мають загальну назву холістичні. В сучасних умовах, коли різко зростає роль психоэмоційних та інформаційних стресів в житті людства, єдиною перспективою підтримання здоров’я сучасної людини є інтегративний підхід до лікування, гармонізація всіх систем организму для утримання цілосної структури особистості.

Найдревнішою, із знаних нині, холістичною медичною системою є Аюрведа, яка тим не менше, на сесії ВООЗ за великі заслуги в розвитку профілактичної медицини була названою однією з найбільш перспективних систем для розвитку медичної науки в ХХІ сторіччі. В наш час загальновизнаним є факт, що Веди є найдревнішою системою знань про Всесвіт, Землю і людину. Індуси і слов’янські народи належать до однієї індоєвропейської етнічної групи, мають спільне коріння, близькі за синтаксичною структурою мови та дуже схожі стародавні традиції. Аюрведа розглядає здоров’я як гармонічне поєднання високої духовності, доброзичливості та стабільного стану фізичного тіла. Основним принципом Аюрведи є Деша-Кала-Патра, що в перекладі з санскриту означає Місце-Час-Обставини. Таким чином, головним завданням лікаря і пацієнта, чи просто людини, яка обізнана з принципами Аюрведи, є адаптація дієти, режиму дня, очисних процедур, фізичних навантажень, методик лікування до місця, часу та обставин життя кожної людини. Якщо поставити собі за ціль охарактеризувати Аюрведу одним словом, то цим словом буде індивідуалізація, абсолютна індивідуалізація лікувальних та профілактичних процедур. До великих переваг Аюрведи треба віднести напрочуд тонку і точну діагностику, яка в той же час не потребує дорогої апаратури або реагентів. Основною діагностичною процедурою є пульсова діагностика, яка розроблена дуже детально і спроможна дати інформацію про стан органів, функціональних систем, регуляторних контурів, рівень психо-емоційного напруження. За допомогою пульсової діагностики визначається первинний конститутивний тип людини, який обумовлює особливості розвитку і життя людини. За канонами Аюрведи, якщо чоловік додержується необхідного для нього режиму харчування, фізичної активності та очищення, він зберігає свій первинний конститутивний тип і лишається здоровим і активним впродовж всього життя. Навпаки, чим сильніше людина відходить від первинного типу, тим глибші відбуваються порушення обміну речовин, а потім тим більше хвороб він набуває. Сучасна фізіологія та біохімія підтверджують справедливість та дієвість Аюрведичних уявлень про регуляцію функцій організму людини. Цілісний підхід до здоров’я людини, який враховує конститутивний тип, вік, сезон, психоемоційний та фізічний стан, активність травлення, дієту та режим фізичної активності, ставить Аюрведу в перші ряди холістичних медичних систем сучасності.

Основним способом лікування в Аюрведичній медицині є дієта та фітотерапія. За канонами Аюрведи людині, яка правильно харчується, ліки не потрібні, а людині, яка неправильно харчується ніякі ліки не допоможуть. Використовуючи знання про властивості і смак продуктів та рослин можна скласти індивідуальні лікувальні рекомендації для кожної людини. Частина фітосировини, яка використовується в аюрведичних прописах, спільна з нашою традиційною, для інших частин не важко знайти аналоги серед наших рослин. Аюрведична теорія смаків, яка розроблена дуже глибоко і детально, може стати основним ключем у величезній роботі по переведенню санскритських фітопрописів на нашу рослинну сировину. З іншого боку, використання Аюрведичних принципів конститутивного типу і смаків дозволить максимально індивідуалізувати процес лікування і зробти його не симптоматичним, а послідовним і глибоким. Традиційна фітотерапія і нині грає ведучу роль в профілактиці, запобіганні та лікуванні багатьох хвороб, особливо в тих випадках, коли використання фармакотерапії виключено через будь-які причини. Тобто впровадження Аюрведичних принципів діагностики та лікування в медичну освіту і практику буде сприяти оздоровленню нашого населення без додаткового залучення грошей і ліків. З іншого боку, ознайомлення широких кіл населення з принципами Аюрведи допоможе їм підтримувати своє здоров’я без залучень часу і великих грошей. Творче використання принципів Аюрведи, її адаптація до наших умов життя, клімату і системи харчування допоможе нам як відродити свої древні традиції, так і збудувати нову медичну систему, в якій об’єднаються древня мудрість з новітніми досягненнями науки і медицини.

Запропонований курс поділяється на 2 модулі, перший з яких дає базові знання принципів ведичної медицини і початковий рівень підготовки для діагностики і лікування за цими принципами. Другий модуль поглиблює теоретичні знання та розширює практичні навички з діагностики та лікування. Між цими модулями, з нашої точки зору, необхідна перерва не менше ніж 1-1,5 місяці для освоєння знань та набуття власного практичного досвіду.

Крім основних модулів для лікарів ми розробили програми для середнього медичного персоналу (фельдшерів), а також окремі модулі з аюрведичного масажу, системи очисних процедур (Панча карма) та Йога-терапії.

 

Наши курсанты 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

циклу тематичного удосконалення лікарів «Основи Аюрведичної медицини» 

тривалість навчання 1 місяць (156 годин)

І базовий модуль

Код курсу Назва курсу Всього (год.) Лекції (год.) Семінари (год.) Практика (год.)
1 Базові принципи Аюрведи 1 1 1
1.1 Теорія конститутивних принципів (Три Доша) 4 4
1.2 Теорія смаків 8 6 2
1.3 Сім основних типів конституції 8 6 2
1.4 Цикли конститутивних принципів (добові, сезонні, вікові) 8 6 2
2 Методи діагностики в Аюрведі 12 6 6
3 5 очисних дій (Панча карма) 10 8 2
4 Дієтологія 8 6 2
5 Расаяна 6 5 1
6 Йога-терапія 5 3 2
Разом  77 54 8 15

ІІ модуль

Код курсу Назва курсу Всього (год.) Лекції (год.) Семінари (год.) Практика (год.)
1 Базові принципи Аюрведи. 4 4
1.2 Канали і тканини тіла 4 4
1.3 Підрозділи основних конститутивних принципів (субдоші) 10 8 2
2 Пульсова діагностика. 12 6 2 4
3 5 очисних дій (Панча карма) 8 4 4
4 Фітотерапія 30 24 2 4
5 Расаяна 4 3 1
6 Йога-терапія 5 2 3
7 Біоритмологія (Джйотіш) 10 8 2
разом 87 63 6 18

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

циклу «Основи Аюрведичної медицини» 

тривалість навчання 82 години (для фельдшерів)

 

Код курсу Назва курсу Всього (год.) Лекції (год.) Семінари (год.) Практика (год.)
1 Базові принципи Аюрведи 4 4 1 1
1.1 Теорія конститутивних принципів (Три Доша) 4 4
1.2 Теорія смаків 4 2
1.3 Сім основних типів конституції 6 4 2
1.4 Цикли конститутивних принципів (добові, сезонні, вікові) 4 4
2 Методи діагностики в Аюрведі 12 6 4
3 5 очисних дій (Панча карма) 12 8 4
4 Дієтологія 8 6 2
5 Фітотерапія 16 12 4
6 Расаяна 6 5 1
7 Йога-терапія 6 4 2
Разом  82 59 6 17

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

циклу «Панча карма» 

тривалість навчання 60 годин  

 

Код курсу Назва курсу Всього (год.) Лекції (год.) Семінари (год.) Практика (год.)
1 Базові принципи Аюрведи 4 4
1.1 Теорія конститутивних принципів (Три Доша) 4 4
1.4 Цикли конститутивних принципів (добові, сезонні, вікові) 2 2
2 Основи діагностики 6 3
3 Теоретичні основи трав’яних відварів, масел, бані 2 2
4 Підготовчі процедури 2 2
5 Основний процес 15 4 11
5.1 Масажні техніки 15 4 11
6 Вихід з очисних процедур 2 2
7 Дієтологія 2 2
8 Расаяна 6 5 1
Разом  60 34 26

Тематичний план

 Курсу «Аюрведичний масаж»

 

Код курсу Назва курсу Всього (год.) Лекції (год.) Семінари (год.) Практика (год.)
1 Базові принципи Аюрведи 4 4
1.2 Теорія конститутивних принципів (Три Доша) 4 4
3 Теорія масел 2 2
4 Анатомія та фізіологія опорно- рухового аппарату 4 4
5 Аюрведичний массаж. Вступ. 4 4
6 Основні прийоми аюрведичного массажу 10 2
7 Специфичні массажні техніки 10 2
8 Методики роботи з хребтом 4 2 2
Ведення пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового аппарату. 2 2
10 Контроль знаннь, вміннь 2
Разом  46 26 18

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

циклу «Основи Аюрведичної медицини» 

тривалість навчання 60 годин

 

Код курсу Назва курсу Всього (год.) Лекції (год.) Семінари (год.) Практика (год.)
1 Базові принципи Аюрведи 2 2
1.1 Теорія конститутивних принципів (Три Доша) 4 4
1.2 Теорія смаків 4 4
1.3 Сім основних типів конституції 4 4
1.4 Цикли конститутивних принципів (добові, сезонні, вікові) 4 4
2 Методи діагностики в Аюрведі. 10 6 4
5 очисних дій (Панча карма) 12 6 6
4 Дієтологія 6 6
6 Расаяна 4 4
7 Йога-терапія 10
Разом  60 45 15